B5-758-12-Col-leccioDebats-OTS-Idees-per-avançar-en-la-millora-dels-organs-de-govern-al-tercer-sector-2009