B5-757 13 Col leccio Papers de Recerca OTS Els reptes dels organs de govern a les fundacions