B5-055-Manual-basic-de-comptabilitat-aplicada-a-peties-i-mitjanes-associacions