tils-Pràctics-12.-Gestió-Integral-D´entitats-3.-Gestió-Econòmica.