Guia-Practica-D-Entitats-2003-Els-Malalts-i-els-seus-familiars