1 Casos d internacionalitzacion El reconeixement internacional de l escoltime catala