B3-0184 Estudi del greuge comparatiu economic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona