En aquest llibre es trobem exemples concrets de la feina feta perque Barcelona esdevingui una veritable ciutat sense barreres ni obstacles de cap tipus, ben al contrari una ciutat que ofereixi les mateixes oportunitats per a tots els ciudatans.


Genre: Urbanitzacio, Varis: Ajuntaments i serveis