Yearbooks

Yearbooks: Institut Municipal

Memòria 2002 Institut Municipal de Persones amb Disminució de Barcelona

Autor: Ajuntament de Barcelona

Nº of pages: 86

Published by: Ajuntament de Barcelona

Language: Catalá

Subject: Institut Municipal de Persones amb Disminució de Barcelona

shelving:B5

Position: 12

DescriptionPresentació. Organització. Serveis. Activitat institucional i altres. Estats financers i liquidació de pressupost.

Yearbooks: Memòria del curs Acadèmic 2004-2005

Memòria del curs acadèmic 2004-2005, Memories of the 2004-2005 academic year

Autor: David Serrat

Nº of pages: 32

Published by: Oficina de la Secretaria General i Servei de Publicacions de la Universitat de Vic, 2005

Language: Català

Subject: Academic year, any escolar

shelving:B5

Position: 147

DescriptionPresentació. Comunitat Universitària. Docència, Recerca i Transferència de Coneixement. Informació econòmica i equipaments. Serveis. Vida universitària. Memòria 2004-2005.

Annual Report 2004-2005. European Disability Forum

Annual Report 2004-2005, informe anual 2004-2005

Autor: European disability forum

Nº of pages: 73

Published by: European disability forum, 2005, Belgium

Language: English

Subject: Disabled people and social problems, persones minusvalides i problemes socials

shelving:B5

DescriptionA word from the President. A strong European disability movement. Disability in the European Constitution. Building bridges with the EU Institutions. Putting non-discrimination into practice. A European Action Plan for People with Disabilities. Disabled people and the Lisbon Agenda. The Social Policy Agenda and the Directives on Services. Structural Funds, a credibility test for the EU. Public Procurement, Sustainable Development. Trasport. Telecommunications and the information Society. Acces to the Build Environment. Standardisation. Research and Youth, Sports and Health. Media and Culture. Development Cooperation. The UN Convention on the Rights of disabled People. Human Rights and bioethics in Europe. Specific Groups. Networks and Alliances. Nothing about Disabled People without Disabled People. No lobbying without communication. EDF Document List 2004-2005. Financial Information [1 May 2004 – 30 April 2005]. New statutes and membership categories. EDF’s Structure. EDF Members. Executive Committee. Board of Directors. EDF Secretariat. Getting involved.

Yearbooks: 40 Anys de compromís amb les persones

MEMÒRIA 2005, 40 anys de compromís amb les persones

Autor: Ampans

Nº of pages: 40

Published by: Ampans

Language:  Catalá

shelving: B5

Position209

Description: Creixem mantenint la il·lusió del primer dia. AMPANS, per l’atenció integral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Fem un esforç constant per millorar l’atenció. Aportem valor. AMPANS, un compromís que fa 40 anys. Eduquem infants i adolescents. Fomentem les capacitats de les persones. Fem la vida més fàcil i confortable a les persones amb discapacitat. Acollim les persones amb trastorns de la conducta. Ajudem a viure com a casa. Estem al costat de les famílies dels usuaris. Apostem per la inserció laboral. Afrontem el futur carregats de projectes. AMPANS, 444 persones compromeses amb les persones. Som un equip preparat i amb compromís. Ens formem i ens reciclem per millorar el servei. Ens preocupa la qualitat dels nostres centres i serveis. Estem oberts al nostre entorn. Òrgans de govern.

Yearbooks: Surt. Associació de dones per a la inserció laboral

Memòria 2005

Autor: Surt associació de dones per a la inserció laboral

Nº of pages: 65

Published by: Surt associació de dones per a la inserció laboral, Barcelona

Language: Catalá

Subject: The activity of suert, L’activitat de surt

shelving:B5

Position: 255

DescriptionIntroducció. Presentació de l’entitat. SURT, una iniciativa per a la inserció laboral de les dones. L’activitat de SURT. Dones ateses. Característiques dels grups atesos. Àrea tècnica, programes d’atencio directa. Itineraris personals d’insersió. Circuits d’Orientació i Formació. Formació. Autoocupació. Recursos de suport. Àrea de recerca. Projectes de recerca executats durant l’any 2005. Participació en altres projectes durant l’any 2005. Projectes de recerca en curs. Projectes en els quals SURT ha participat com a entitat sòcia. Conferències. Projectes executats des de 1993. Àrea de serveis externs. Implementació externa de programes. Formació i assessorament per a professionals. Altres activitats se SURT. Ravaltext: Empresa d’inserció. La gestió de l’entitat. Gestió econòmica. Equipaments. Recursos humans. Compte de pèrdues i guanys simplificat. Òrgans de govern. Premis.

Rapport Annuel 2005-2006

Annual report 2005-2006, informe anual 2005-2006

Autor: European Disability Forum

Nº of pages: 66

Published by: European Disability Forum

Language: English – Francais

Subject: Annual report 2005-2006, informe anual 2005-2006

shelving:B5

Position: 203

Units: 3

Description: A word from the president YANNIS VARDAKASTANIS. Why. 10 years struggle. EDFS Structure. Speaking in one voice means deciding together. The executif committee. The board, The secretariat. Nothing about disabled people without disabled people. I) Our biggest successes of the year. II) Our target: discrimination. III) Our battle. IV) Protecting the rights. V) Alliances. Disabled people. A vast network. Promoting. How to become an active member of the network.

Yearbooks: Confederación Estatal de Personas Sordas

Memòria 2006

Autor: Confederació Estatal de persones Sordas

Nº of pages: 84

Published by: Confederació Estatal de persones Sordas, Madrid, 2006

Language: Castellano

Subject: Organizational governing bodies and the entity. Órganos de gobierno y Organigrama de la entidad

shelving:B5

Position: 277

DescriptionSaluda del Presidente. Presentación. Òrganos de gobierno y Organigrama de la entidad. Memoria Económica, XV Congreso Mundial de la WFD. Entendernos está en tus manos. IV Congreso CNSE. Convenio de colaboración entre Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y CNSE. Memoria IRPF. Plan de Prioridades de la CNSE año 2006. Listado del movimiento asociativo de la CNSE.

Yearbooks: Institut Municipal de Persones anb Discapacitat de Barcelona

Memòria 2007 Institut Municipal de persones amb Discapacitat de Barcelona

Autor: Ajuntament de Barcelona

Nº of pages: 94

Published by: Ajuntament de Barcelona

Language: Català

Subject: Institut Municipal de persones amb Discapacitat de Barcelona

shelving:B5

Position: 19

DescriptionPresentacions. Organització. Línies estratègiques. Activitat institucional. Estats financers i liquidació de pressupost.

Yearbooks: AMPANS Memoria 07

Memòria 2007, Memory 2007

Autor: Ampans

Nº of pages: 39

Published by: Ampans

Language: Català

Subject: Memòria 2007, Memory 2007

shelving:B5

Position: 1010

DescriptionSalutació del president. La nostra raó de ser. Projecció social. Projectes. Òrgans de Govern i equip Derectiu.

Yearbooks: Consell Municipal de Benestar Social

Consell Municipla de Benestar Social. Síntesi de l’Informe participatiu 2007-2008

Autor: Barcelonasocial

Nº of pages: 47

Published by: Barcelonasocial, Ajuntament de Barcelona

Language: Català

Subject: Consell Municipla de Benestar Social. Síntesi de l’Informe participatiu 2007-2008

shelving:B5

Position: 10047

DescriptionIntroducció. Organització. Activitat. Composició del consell Municipal de Benestar Social. Propostes dels grups de treball.

Yearbooks: Taula dentitas del Tercer Sector Social de Catalunya

Memòria 2008, Memory 2008

Autor: EAPN

Nº of pages: 27

Published by: EAPN, Barcelona

Language: Català

Subject: Memòria 2008, Memory 2008

shelving:B5

Position: 1010

DescriptionActivitats realitzades. Més i millors politiques socials. Enfortiment del sector. Relacions, aliances i acords institucionals. Organització. Les entitats sòcies. Informe econòmic.

Informe Anual 2008

Informe anual 2008

Autor: Caixa Catalunya

Nº of pages: 43

Published by: Caixa Catalunya

Language: Català

Subject: Informe anual 2008

shelving:B5

Position: 10056

DescriptionCarta del President. Carta del Director. La nostra manera de treballar. Obra Social. Informe Financer. Responsabilitat Social Corporativa. Govern Corporatiu.

Yearbooks: Institut Municipal de Personas amb Discapacitat de Barcelona

Memòria 2008 Institut Municipal de persones amb Discapacitat de Barcelona

Autor: Ajuntament de Barcelona

Nº of pages: 86

Published by: Ajuntament de Barcelona

Language: Català

Subject: Institut Municipal de persones amb Discapacitat de Barcelona

shelving:B5

Position: 10061

DescriptionPresentacions. Organització. Línies estratègiques. Activitat institucional. Estats financers i liquidació de pressupost.

Yearbooks: Memoria d activitats 2008

Memòria d’activitats 2008, Activities Report 2008

Autor: Ampans

Nº of pages: 48

Published by: Ampans

Language: Català

Subject: Memòria d’activitats 2008, Activities Report 2008

shelving:B5

Position: 10074

DescriptionSalutació del President. El nostre compromis amb les persones. Construim futur. Projectes. Projecció Social. Òrgans de govern.

Yaerbooks: Pla de Suport al Tercer Sector Social

Pla de suport al Tercer sector social resum executiu 2008-2010

Autor: Generalitat de Catalunya Department d’Acció Social i Ciutadania

Nº of pages: 16

Published by: Generalitat de Catalunya Department d’Acció Social i Ciutadania, 2010

Language: Catalá

Subjectsupport, suport

shelving:B5

Description: Introducció. Pròleg. Coentext i objectius. El tercer sector social en xifres. Reptes del tercer sector social. Eixos estratègics i línies de treball. Conclusions.

Yearbooks: Fundacion Vicente Ferrer

Memória 2009, Report 2009

Autor: Sandra Canadá, Silvia Pérez

Nº of pages: 59

Published by: Fundación Vicente Ferrer, Barcelona, 2007

Language: Castellano

Subject: Memória de actividades, Activites report

shelving:B5

Position: 524

Description: Carta de Ana Ferrer. Carta del director general de la FVF. Misión, visión y valores. Cómo trabajamos. Programa de desarrollo integral. Sensibilización y captación. Entidades comprometidas. Avance económico del año 2009. Origén y destino de los recursos de la FVF.

Yearbooks: Memoria MPS Viaja Con Nosotros a la Luz de la Esperanza

Memòria MPS 2010 Viaja con nosotros a la luz de la esperanza, report MPS travel with us to the light of the hope

Autor: Asociación española de las mucolpolisacaridosis y sindrome relacionados

Nº of pages: 35

Published by: Asociación española de las mucolpolisacaridosis y sindrome relacionados

Language: Castellano

Subject: Support, suport

shelving:B5

Position: 334

DescriptionQuiénes somos. Que son las MPS, SR y Enfermedad de Fabry. Qué hacemos. Cómo lo conseguimos. Datos de contacto.

Anual Report 2010 European Disability Forum

European disability fórum 2010, Fórum Europeu de la Discapacitat 2010

Autor: European disability forum

Nº of pages: 39

Published by: European disability forum

Language: English – Francais

Subject: European disability fórum, Fórum Europeu de la Discapacitat

shelving:B5

Position: 496

Units: 2

Description: Who are we?. Members. Structure. Executive and Board Members. Secretariat. Finances. EDF’s work. Nothing about us without us. United Nations Convention. Europe 2020. Disability strategy. Transport. Equal access to goods and services. Women. Youth. Easy to read.

Yearbooks: Sense Scotland Anual Review 10_11

Sense Scotland Annual Review 2010/2011

Autor: Sense Scotland

Nº of pages: 16

Published by: Sense Scotland

Language: English

Subject: Annual Review 2010/2011

shelving:B7

Position: 1108

Description: Chairman. Chief Executive. My Sense Scotland: Ruth. My Sense Scotland: Greig. Croigton. My Sense Scotland: Amanda. One Giant Leap. My Sense Scotland: Ryan & Neil. Sense in the City. Music and Performance. My Sense Scotland: Amy & Eillen. Policy & Funders. Event Highlights. Fundraising. My Sense Scotland: Moureen.

Anuari 2011 del Tercer Sector Social de Catalunya

Anuari 2011 del Tercer sector Social de Catalunya

Autor: Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Nº of pages: 152

Published by: Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 2013

Language: Català

Subject: Persones i econòmica, people and economic

shelving:B5

Position: 499

Units: 2

Description: Presentació. Introducció. Els antecedents. El procés de realització. El context. Les persones. Les organitzacions i les seves activitats. Les relacions. Reptes i temes clau. Annexos.

Yearbooks: Foundation giving trends 2010 USA

Foundation giving trends

Autor: Steven Lawrence, Reina mukai

Nº of pages: 43

Published by: Fundation Center, 2010, USA

Language: English

Subject: Funding and Giving trends, Fons i tendències que estan

shelving:B5

Position: 500

ISBN: 978-1-59542-302-3

Description: Foundation gaving by grant size. Gaving by subject focus. International gaving. Gaving by types of recipient organizations. Gaving by types of support. Gaving for specified populations. Gaving by foundation region. Gaving by foundation type. Appendix A: 2008 sampling base.

Yearbooks: Memoria de actividades

Memória de actividades, Activites report

Autor: Aspace

Nº of pages: 52

Published by: Aspace

Language: Catalán – Castellano

Subject: Memória de actividades, Activites report

shelving:B5

Position: 501

Description: Presentació. Estratègia corporativa. Equip humà. Centres i serveis. Fets associatius rellevants. Activitat assistencial. Treballant cap a la qualitat. Agreiments.

Foundation Yearbook Anuario 2010

Foundation yearbook, Anuario de fundación

Autor: Steven Lawrence, Reina Mukai, Daniel Saronson

Nº of pages: 54

Published by: Foundation Center, 2010. USA

Language: English

Subject: Private foundations and social, Fundations

shelving:B5

Position: 527

Description: The state of fundation giving, 2010. Fundation giving through 2008. Trends by region and state. Trends by foundation type. Special reports. Appendix A: Methodology. Appendix B: Regulation of private foundations. Appendix C: Cooperating collections.